ជីវិតចម្រុះពណ៌

ក្រុមហ៊ុនហ្សិនជិនអ៊ិនតិចតិចណូឡូជីខូអិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន

ចិនអាស៊ីខាងកើត

ទូរស័ព្ទ

ការលក់៖ +៨៦១៨៧១៨៦៨៧០១២

ម៉ោង

ច័ន្ទ - សុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យៈបិទ